DOVA - UČI SE ZA ONOGA KOGA SI RUŽIO

Ebu Hurejre pripovijeda da je čuo Vjerovjesnika kako kaže: “Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio - približi ga time Sebi na Danu sudnjem!

API