69 - บทดุอาอ์ก่อนรับประทานอาหาร

178- (1) เมื่อคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านได้รับประทานอาหาร ก็จงกล่าวนามของอัลลอฮฺเถิด นั่นคือ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ถ้าหากว่าเขาลืมกล่าวก่อนทาน แล้วเขานึกขึ้นได้ ก็จงกล่าวว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺทั้งในตอนเริ่มและตอนสุดท้าย (1) -------------------- (1) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 3/347 หมายเลข 3767, อัต-ติรมิซี หน้า 4/288 หมายเลข 1858 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/167

179- (2) ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขารับประทานอาหาร ก็จงกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เราในสิ่งนี้ และขอให้เราได้รับประทานสิ่งที่ดีกว่านี้อีก และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขาดื่มนม ก็จงกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานความจำเริญให้แก่เราในสิ่งนี้ และขอให้เพิ่มแก่เราอีก (2) ------------------ (2) อัต-ติรมิซี หน้า 5/506 หมายเลข 3455 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/158

API