دعای قبل از خوردن غذا

«هرگاه، یکى از شما خواست غذا بخورد «بِسْمِ اللهِ» بگوید، و اگر در اول غذا خوردن فراموش کرد بگوید «بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ»».

هرگاه خداوند به کسى طعامى عطا نمود بگوید: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ». «بار الها! این غذا را براى ما با برکت بگردان و بهتر از آن به ما عطا فرما». و هر وقت خداوند به کسى شیر عطا نمود بگوید: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ». «بار الها! این شیر را براى ما با برکت بگردان و آن را بیفزاى».

API