101 - บทดุอาอ์ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางแก่ผู้เดินทาง

212- (1) ฉันของฝากพวกท่านไว้กับอัลลอฮฺ ผู้ทรงไม่ละเลยต่อของที่ถูกฝากไว้ (1) -------------------- (1) อะหฺมัด หน้า 2/7 หมายเลข 4524, อัต-ติรมิซี หน้า 5/499 หมายเลข 3443 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซี หน้า 3/419

213- (2) ขออัลลอฮฺทรงให้ท่านได้รับเสบียงแห่งความยำเกรง ขออัลลอฮฺทรงอภัยในความผิดของท่าน ขออัลลอฮฺทรงประทานความง่ายดายในการเก็บเกี่ยวความดีงามในทุกที่ๆ ท่านอยู่ (2) ---------------------- (2) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3444 และดุในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/155

API