تکبیر گفتن هنگام رسیدن به حجر الأسود

«رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار بر شتر، کعبه را طواف کرد، و هر بار به رکن (حجر الأسود) می‌رسید با چیزى که در دست داشت به سوى آن اشاره می‌کرد و تکبیر می‌گفت».

API