116 - การกล่าวตักบีร (อัลลอฮุอักบัร) เมื่อมาถึงหินดำ (ในขณะที่กำลังเฏาะวาฟ)

234- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำการเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺโดยที่ท่านนั่งอยู่บนสัตว์พาหนะ ซึ่งทุกๆ ครั้งที่ท่านมาถึงมุมหินดำของกะอฺบะฮฺ ท่านก็จะชี้ไปยังมุมหินดำนั้นด้วยไม้เท้าที่ท่านถืออยู่ แล้วท่านก็กล่าวตักบีร (1) ---------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 3/476 หมายเลข 1613

API