IZGOVARANJE TEKBIRA (PRILIKOM TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE U KOME JE CRNI KAMEN

Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom, upravio bi prema njemu svoj štap (ili što bi mu se našlo u rukama) i izgovorio tekbir

API