117 - บทดุอาอ์ขณะเฏาะวาฟระหว่างมุมรุกนุลยะมานี (มุมหนึ่งของกะอฺบะฮฺก่อนถึงมุมหินดำ) และมุมอัล-หะญัร อัล-อัสวัด (มุมหินดำของกะอฺบะฮฺ)

235- โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ได้โปรดประทานให้แก่พวกเรา ซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้ และสิ่งดีงามในโลกหน้า และโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด (2) ----------------------- (2) อบูดาวุด หน้า 2/179 หมายเลข 1894, อะหฺมัด หน้า 3/411 หมายเลข 15398 และอัล-บะเฆาะวี ในชัรหฺ อัส-สุนนะฮฺ หน้า 7/128 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/354 ส่วนอายะฮฺนี้มาจากสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 201

API