DOVA KOJA SE UČI IZMEĐU JEMENSKOG UGLA KABE I CRNOG KAMENA (El-hadžerul-esveda)

Rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina ‘azabe-n-nari - Gospodaru naš, daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sačuvaj nas džehenemske vatre!

API