دعای بین رکن الیمانی و حجر الأسود

«پروردگارا! در دنیا و آخرت به ما نیکى عطا فرما، و ما را از عذاب دوزخ نجات ده».

API