29 - บทดุอาอ์เมื่อพลิกตัวไปมาในยามค่ำคืน

112- ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงหนึ่งเดียวผู้ทรงยิ่งแห่งความสามารถ (พลานุภาพ) พระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมากหลาย (2) ------------------ (2) ให้กล่าวบทซิกิรนี้เมื่อพลิกตัวไปมาในยามค่ำคืน บันทึกโดยอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/540, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 202, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 757 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 4/213

API