DOVE KOD PREVRTANJA U SNU

La ilahe illa-l-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehuma-el-Azizu-l-Gaffar - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora među njima, Milog Oproštavatelja.

API