33 - บทซิกิรหลังจากให้สลามละหมาดวิติร

119- (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้ทรงศักด์สิทธิ์ยิ่ง) ให้อ่านสามครั้ง และสำหรับครั้งที่สามนั้นให้อ่านด้วยเสียงที่ดังและลากเสียง โดยกล่าวว่า (พระผู้อภิบาลแห่งมลาอิกะฮฺทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล) (2) --------------- (2) บันทึกโดยอัน-นะสาอี หน้า 3/244 หมายเลข 1734, อัด-ดาเราะกุฏนี หน้า 2/31 และอื่นจากทั้งสองนี้ ส่วนสำนวนที่อยู่ในวงเล็บนั้นเป็นสำนวนที่เพิ่มเติมจากการบันทึกของอัด-ดาเราะกุฏนี หน้า 2/31 หมายเลข 2 ซึ่งเป็นสายรายงานที่เศาะฮีหฺ ดูในซาด อัล-มะอาด ตรวจโดยชัยคฺชุอัยบฺ อัล-อัรนะอูฏ และชัยคฺอับดุลกอดิร อัล-อัรนะอูฏ หน้า 1/337

API