61 - บทดุอาอ์เมื่อมีลมพัดกระหน่ำ

166- (1) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งสิ่งที่ดีของมัน (ลมที่พัดกระหน่ำนี้) และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากสิ่งเลวร้ายของมัน (ลมที่พัดกระหน่ำนี้) (1) ------------------ (1) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/326 หมายเลข 5099 และอิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/1228 หมายเลข 3727 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/305

167- (2) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งสิ่งที่ดีของมัน (ลมที่พัดกระหน่ำนี้) และสิ่งดีที่มีอยู่ในมัน และสิ่งดีที่มันถูกส่งมาด้วย และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากสิ่งเลวร้ายของมัน และสิ่งเลวร้ายที่มีอยู่ในมัน และสิ่งเลวร้ายที่มันถูกส่งมาด้วย (2) -------------------- (2) มุสลิม ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หน้า 2/666 หมายเลข 899 และอัล-บุคอรี หน้า 4/76 หมายเลข 3206,4829

API