Adura ti a maa nse ti afefe ba nfe

Olohun mo ntoro ore inu afefe yii, mo si fi O wa isora kuro nibi aburu inu afefe yii

Olohun, Emi ntoro lowo Re oore afefe yii ati oore ti nbe ninu re ati oore ti won fi ran afefe naa, mo si n fi O wa iso kuro nibi aburu afefe yii, ati aburu to wa ninu afefe yii, ati aburu ti won ranse re wipe ki o lo se.

API