DOVE - UČE SE PRILIKOM JAKIH VJETROVA

Allahumme inni es eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha - Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zaštitu Tvoju tražim pred nesrećom koja bi se mogla dogoditi!

Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma fiha ve šerri ma ursilet bihi - Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zaštitu kod Tebe tražim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi!

API