DOVA - UČI JE MLADOŽENJA SAM SEBI, TE DOVA KOJA SE UČI KADA KUPIMO SEBI KAKVU ŽIVOTINJU

Kada se neko između vas oženi, ili za kućne porodične potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: “Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma džebelteha’ alejhi ve e’uzu bike min šerriha ve šerri ma džebelteha’ alejhi - Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono čemu je ona po naravi sklona, bude dobro. A ako, pak, kupi mužjaka deve (ili, pak, kakvu drugu životinju), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu!

API