80 - บทดุอาอ์ของผู้ที่แต่งงานและเมื่อซื้อสัตว์พาหนะ

191- เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านแต่งงานกับหญิงสาว หรือเมื่อซื้อสาวใช้ ก็ให้เขากล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์จากความดีของนาง และความดีของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้นางเกิดมาด้วยสิ่งนั้น และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของนางทั้งปวง และความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้นางเกิดมาด้วยสิ่งนั้นด้วยเถิด และเมื่อซื้ออูฐ (สัตว์พาหนะ) ก็ให้จับที่ยอดโหนกของมัน แล้วให้กล่าวเช่นเดียวกัน (2) ------------------- (2) อบูดาวุด หน้า 2/248 หมายเลข 2160, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/617 หมายเลข 1918 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/324

API