دعای کسی که ازدواج میکند و شتر یا وسیله‌ای می‌خرد

هرگاه یکى از شما ازدواج کرد یا هر شیئ یا وسیله‌ای خرید، بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ». «بار الها! من از تو خیر او، خُلُق و خُوى نیکى‌اش را مسألت مى‌نمایم و از بدى او و بدى خُلُق و خُویش به تو پناه می‌برم»، هرگاه یکى از شما شترى یا حیوانی خرید، دست بر کوهانش بکشد (و یا هر شیئ یا وسیله‌ای خرید بر آن دستش را قرار دهد) و دعاى فوق را بخواند.

API