DOVE PROTIV TUGE I POTIŠTENOSTI

La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Arši-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Arši-l-kerim - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog.

Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete’ ajnin ve aslih li še’ ni kullehu, la ilahe illa Ente - Allahu, za milost Tvoju molim, i zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Tebe.

La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima.

Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi šej’en - Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa.

API