35 - บทดุอาอ์เมื่อมีความทุกข์ยาก

122- (1) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงอารีย์ยิ่ง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย พระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดิน และพระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันมีเกียรติ (3) -------------------- (3) อัล-บุคอรี หน้า 7/154 หมายเลข 6345 และมุสลิม หน้า 4/2092 หมายเลข 2730

123- (2) โอ้อัลลอฮฺ ความเมตตาของพระองค์เท่านั้นที่ฉันหวัง ดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอย่าปล่อยให้ฉันควบคุมดูแลตัวฉันตามลำพังแม้เพียงพริบตาเดียว และได้โปรดปรับปรุงแก้ไขสภาพชีวิตทั้งหมดของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (1) ------------------ (1) อบูดาวุด หน้า 4/324 หมายเลข 5090 และอะหฺมัด หน้า 5/42 หมายเลข 20430 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 3/959

124- (3) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ แท้จริงฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้อธรรม (2) ----------------- (2) อัต-ติรมิซี 5/529 หมายเลข 3505 และอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/505 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/168

125- (4) อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉัน ฉันไม่มีภาคีกับพระองค์ด้วยสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น (3) ---------------- (3) อบูดาวุด หน้า 2/87 หมายเลข 1525, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3882 และดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/335

API