DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI MATERIJALNU POMOĆ

Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike - Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj!

API