DOVA - UČI SE OŽENJENOM - UDATOJ

Bareke-l-Lahu leke ve bareke ‘alejke ve džeme’a bejnekuma fi hajrin Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru!

API