ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM SLUŠANJA EZANA

Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi: “Dođite na namaz, dođite na spas”, - poslije kojih se uči: “la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah” - “Nema pomoći niti moći osim (mimo) Allahove (pomoći i moći).”

- Izgovara se: Ve ene ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden ’abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen - I ja svjedočim da niko ne zaslužuje da se obožava mimo Allaha, Jedinog, Koji druga nema, te svjedočim da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera islam. - Ove riječi izgovaraju se nakon što mujezin prouči: Ešhedu en la ilahe illel-Lahu i ešhedu enne Muhammeden Resulul-Lahi.

Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, nakon što se prouči prva dova neposredno poslije ezana.

Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi ve‘ad tehu. Inneke la tuhlifu-l-mi'ad - Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Džennetu i svako dobro, uzdigni ga na uzvišeno mjesto, koje si mu obećao. Ti, doista, ne kršiš obećanje Svoje.

Za sebe se moli Allahu između ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija.

API