DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO HTJEDNE URADITI

Allahumme at’im men at’ameni ve-ski men sekani - Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio!

API