DOVA - UČI SE KAD SE UGLEDAJU RANI PLODOVI

Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa’ina ve barik lena fi muddina - Allahu, blagoslovi nam plodove naše, i blagoslovi nam grad naš; blagoslovi nam mjere naše (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu našu!

API