DOVA - UČI SE NAKON PRESELJENJA NA AHIRET NEKOGA

Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radži’un. Allahumme ‘džurni fi musibeti va hluf li hajren minha” - Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraćamo. Allahu, daruj mi u ovom (nesreći), i nakon nje podari mi veće dobro!

API