DOVA KOJOM SE ČOVJEK OGRAĐUJE OD ZLE SLUTNJE

Allahumme la tajre illa tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke! - Allahu moj, samo Ti budućnost poznaješ, i nema dobra osim Tvoga. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Tebe!

API