DOVE - UČE SE POSLIJE OBROKA

El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at’ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin -Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoći i moći!

El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajre mekfijjin ve la muvedde’in ve la mustagnen ‘anhu Rabbena - Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci, časti nas redovno i ne učini nam ovu nafaku posljednjom. Gospodaru naš, mi bez hrane ne možemo opstati.

API