DOVA PRILIKOM OBLAČENJA ODJEĆE

El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin - Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom), i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći.

API