KIŠNE DOVE

Allahumme-skina gajsen mugisen, meri‘en muri‘an, nafi’an gajre darrin, ‘adžilen gajre ‘adžilin -Allahu, spusti nam posvuda obilnu kišu, prijatnu i plodnu, korisnu i neštetnu, što brže i bez odlaganja.

Allahumme egisna!” (3x) - Allahu, kišu nam obilnu spusti! Kišu namobilnu spusti! Kišu nam spusti, molimo Te

Allahumme-ski ‘ibadeke ve behaimeke, venšur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite - Allahu, kišom obilnom napoji Svoje robove i Svoj životinjski svijet! Raširi milost Svoju i oživi ovu Svoju zamrlu zemlju!

API