VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAVATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem

Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti!”

Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Ne pretvarajte kabur moj u svetkovište, nego salavatima me spominjite! Vaši salavati stižu do mene ma gdje da ih izgovorili.”

Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Škrtica je onaj u čijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je : „Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.“

Poslanik veli: Kad god neko mene poselami, Allah mi povrati dušu kako bih na selam uzvratio.

API