DOVA - UČI SE PRILIKOM STRAHA OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA)

Allahumme-kfinihim bi ma ši’te - Allahu, zapretaj ih čim Ti je volja!

API