DOVA GOSTA DOMAĆINU – POSLIJE JELA

Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-rhamhum-Allahu, blagoslovi im ono čime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se!

API