DOVA - UČI JE MUSAFIR ZA ONE KOJI OSTAJU

Estevdi’ ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi’u veda i’uhu - Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu, Čiji se amanet ne može izgubiti!

API