POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U TIJELU

Stavi ruku na površinu tijela gdje osjećaš bol, te izgovori triput: “bismi-l-Lah” i sedam puta: “E’uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru - Zaštitu tražim od Allaha i Njegove svemoći protiv zla koga nalazim i kog se plašim!

API