DOVE KOJE SE UČE IZMEĐU SEDŽDI

Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li - Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi!

Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve džburni, ve‘afini verzukni verfa’ni - Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i učini zadovoljnim (bogatim), sačuvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me!

API