DOVE KOJE SE UČE ZA ODSTRANJIVANJE ŠEJTANA INJEGOVA NAVOĐENJA NA ZLO

Učenje: “E’uzu bi-l-Lahi”

Učenje ezana.

Učenje propisanih dova i učenje Kur’ana.

API