DOVA - (POSTUPAK) KADA NEKO KIHNE U NAŠOJ BLIZINI

Kada neko od vas kihne, neka kaže: “El-hamdu li-l-Lahi”-Hvala Allahu. Tada ćete mu uzvratiti: “Jerhamuke-l-Lahu - Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: “Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum - Allah vas (te) uputio i uljepšao vaše (tvoje) stanje!

API