DOVA - UČI SE KADA POSRNE JAHAĆA ŽIVOTINJA ILI PRI PROBLEMU S PRIJEVOZNIM SREDSTVOM

Bismi-l-Lah - S Allahovim imenom.

API