ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA ŽIVOTINJE ILI KURBANA

Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni - U ime Allaha, Allah je najveći! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem!) Allahu moj, primi je od mene!

API