DOVA KOJOM SE ZAŠTIĆUJEMO OD STRAHA PRED ŠIRKOM (MNOGOBOŠTVOM)

Allahumme inni e’uzu bike en ušrike bike ve ene e’alemu ve estagfiruke lima la e’alemu - Allahu, zaštiti me da širk ne učinim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprostiš za ono što počinim nesvjesno!

API