DOVE - UČE SE POSLIJE SNOVIĐENJA ILI SANJANJA

Neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom prouči: “e’uzu bi-l-Lahi”- moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i ružnog sna. - (3x) Neće nikome san obznaniti. Prevrne se na drugu stranu.

Neka ustane i klanja (nafilu), ako to želi.

API