SALAVATI POSLANIKU POSLIJE TEŠEHHUDA (UČENJA ET-TEHIJATU)

Allahumme salli ’ala Muhammedin ve ’ala ali Muhammedin , kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ’ala ali Ibrahime, inneke hamidun medžid. Allahumme barik ’ala Muhammedin ve ’ala ali Muhammedin kema barekte ’ala Ibrahime ve ’ala ali Ibrahime inneke hamidun medžid - Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao što si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vječni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vječan.

Allahumme salli ’ala Muhammedin ve ’ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema sallejte ’ala ali Ibrahime. Ve barik ’ala Muhammedin ve ’ala ezvadžihi ve zurrijjetihi kema barekte ’ala ali Ibrahime. Inneke Hamidun Medžid - Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., njegovim ženama i njegovu potomstvu, kao što si se smilovao porodici Ibrahima, a.s. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., njegove žene i njegovo potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovu porodicu. Doista, Ti si Hvaljeni i Vječni.

API