ŠIRENJE SELAMA / ISLAMSKOG POZDRAVA

Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: “Nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli! Hoćete li da vas uputim ka nečemu što će među vama uspostaviti ljubav, ako ga budete upražnjavali? Nazivajte selam jedni drugima!”

Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi, širenje selama među svijetom, pomaganje siromašnih onda kada je i sam potreban.

Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom, kazuje da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “Šta se u islamu smatra među najboljim djelima?” Poslanik mu je odgovorio: “Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaješ i onom koga ne poznaješ!

API