KAKO ĆE POSTUPITI MUSLIMAN U ČIJEM PRISUSTVU NEKO HVALI DRUGOG MUSLIMANA

Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: “Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno kaže: ‘Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki ‘ala-l-Lahi ehada‘ - Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da ikog precjenjujem iznad ocjene Božije. Ja samo iznosim svoje mišljenje o spomenutom.”

API