KAKO POSTUPITI KADA SE ČUJE PJEVANJE HOROZA I REVANJE MAGARCA

Kada čujete horoza da kukuriče, molite Allaha za dobrote Njegovim riječima: “Allahumme inni es‘eluke min fadlike - jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, čujete revanje magarca - proučite: “E’uzu bi-l-Lahi” - jer magarac je spazio šejtana!

API