DOVE NAKON PREDAJE SELAMA (kojim se završava namaz)

Esta-gfiru-l-Lahe - (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-s-Selamu, tebarekte ja ze-l-dželali ve-l-ikrami - Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti.

La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku velehu-l-hamdu ve Huve ala kulli šej in kadir. Allahumme la mani’a lima e’atajte ve la mu’tije lima mena’te, ve la jenfe’u ze-l-džeddi minke-l-džeddu - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može spriječiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.

La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul- hamdu ve huve’ ala kulli šej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi; la ilahe ille-l-Lahu, ve la na’ budu illa ijjahu, lehu-n-ni’ metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-s-senau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-l-kafirun - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sjećanje. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbožnicima i ne dopadalo.

Subhane-l-Lahi - (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi - (33x) va-l-Lahu ekber - (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in kadir - Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najveći (po 33x), nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim moć ima.

Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e’uzu bi Rabbi-l-feleki, Kul e’uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i akšamskog namaza.

Prouči se:“ajetu-l-kursijji” poslije svakog namaza.

La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve ‘ala kulli šej in kadir” (10X) - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oživljava i usmrćuje, i On nad svim ima moć. Uči se deset puta poslije sabahskog i akšamskog namaza.

Allahumme inni es‘eluke’ ilmen nafi’ an ve rizkan tajjiben ve ’amelen mutekabbelen - Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćeno kod Tebe - uči se nakon selama sabahskog farza.

API