DOVA - UČI SE PRILIKOM SPUŠTANJAUMRLOG U KABUR

Bismi-l-Lahi ve ‘ala sunneti Resuli-l-Lahi - S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo).

API