DOVA DOMAĆINU KOJI NAS UGOSTI IFTAROM

Eftare’ indekumu-s-sa imune ve ekele ta’a mekumul-ebraru, ve sallet alejkumu-l-mela iketu - Postači kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili!

API